Milijardai skirti valstijos laukinės gamtos išsaugojimui, vadovaujantis abiejų partijų pastangomis Kongrese